Ostatnio miałem pewien problem z zainstalowaniem programu 3G Watcher dla modemu Sierra 310U. Podczas instalacji pojawiał się komunikat „Brak dostępu do skryptów VBScript dla niestandardowej operacji” („Could not access VBScript run time for custom action”).

Co należy zrobić, aby naprawić ten błąd?

Zapraszam do przeczytania rozwiązania.

Problem polega na podwójnym wpisie w rejestrze dotyczącym VBScript’u. Tak więc należy usunąć odpowiednie wpisy w rejestrze :).

Menu Start -> uruchom -> regedit

Windows 7 64-bit:

HKEY CURRENT USER -> SOFTWARE -> Classes -> Wow6432Node -> CLSID -> {B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}

Windows 7 32-bit

HKEY CURRENT USER -> SOFTWARE -> Classes -> CLSID -> {B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}

Po usunięciu tych wpisów, otwieramy wiersz poleceń jako administrator (Menu Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz Poleceń)

i wklepujemy:

c:\windows\syswow64\regsvr32 vbscript.dll

lub

c:\windows\system32\regsvr32 vbscript.dll


Komentarze (1)

Comments are closed.