Poradnik przewiduje migrację serwera baz danych MySQL (5.5) do w pełni wolnego i otwartego serwera MariaDB (10.1).

Przed przystąpieniem do migracji, zalecam wykonanie kopii wszystkich baz danych. Cała operacja jest na tyle prosta, a dodatkowo MariaDB jest kompatybilna z wcześniejszymi wersjami MySQL, że nie powinny wystąpić żadne problemy (jednak warto dmuchać na zimne 😉 )

Oczywiście zakładam, że system na którym wykonujemy migrację jest aktualny!

1. Dodanie repozytoriów

W tym przypadku instalowałem MariaDB 10.1 dla systemu Debian 7 „Wheezy” (mirror z Polski). Lista systemów oraz mirrorów dostępna jest tutaj.

apt-get install python-software-properties
apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
add-apt-repository 'deb http://mariadb.kisiek.net/repo/10.1/debian wheezy main'

Po dodaniu klucza oraz repozytorium, sprawdzamy czy w pliku /etc/apt/sources.list mamy poniższe wpisy:

...
deb http://mariadb.kisiek.net//repo/10.1/debian wheezy main
deb-src http://mariadb.kisiek.net//repo/10.1/debian wheezy main
...

2. Aktualizacja repozytoriów

Jeżeli pomyślnie dodaliśmy repozytoria, czas na aktualizację.

apt-get update

3. Instalacja MariaDB

apt-get install mariadb-server mariadb-client

Przy próbie instalacji, zostaną usunięte takie pakiety jak mysql-server i jego pochodne, ALE wszystkie bazy danych pozostaną nie ruszone.

Podczas instalacji, będzie konieczne podanie nowego hasła root.

4. Kończenie instalacji

Po zakończeniu instalacji należy zaktualizować bazy danych. Aby tego dokonać potrzebne jest wywołanie komendy mysql_upgrade.

mysql_upgrade -u root -pHASLO –force

5. Linki