Instalacja i wstępna konfiguracja Nginx z obsługą PHP5-FPM.

Dodatkowo dodanie modułu RTMP (obsługującego streaming wideo) do Nginx poprzez prekompilację pakietu.

1. Repozytoria Debiana + update

/etc/apt/sources.list:

apt-get update
apt-get upgrade

2. Instalcja Nginx + PHP5-FPM (oraz potrzebnych pakietów)

aptitude install gcc libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev make unzip git

aptitude install nginx php5 php5-fpm

3. Edycja domyślnego VirtualHosta

rm -rf /etc/nginx/sites-enabled
ln -s /etc/nginx/sites-available /etc/nginx/sites-enabled

cd /etc/nginx/sites-available
mv default 000.default

Edycja 000.default:

4. Test Nginx i PHP5

mkdir /var/www
nano /var/www/index.php

4.1. PHP5

Przy Debianie 8 „Jessie”, jeśli test się nie uda, należy odhashować linijkę w php.ini oraz zmienić wartość z 1 na 0.

nano /etc/php5/fpm/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0

5. Prekompilacja Nginx i dodanie modułu Nginx-RTMP-Module

5.1. Ściągnięcie źródeł Nginxa

apt-get build-dep nginx
cd /tmp
apt-get source nginx

5.2. Pobranie modułu Nginx-RTMP-Module

cd /tmp
git clone https://github.com/arut/nginx-rtmp-module.git

5.3. Dodanie modułu do paczki nginx

cd /tmp/nginx-1.2.1/debian/modules
ln -s /tmp/nginx-rtmp-module

Edycja /tmp/nginx-1.2.1/debian/rules (dodanie poniższej linii przy konfiguracji „Full”)


–add-module=$(MODULESDIR)/nginx-rtmp-module \

5.4. Kompilacja Nginx

cd /tmp/nginx-1.2.1 && dpkg-buildpackage -uc -b -j2

5.5. Instalacja Nginx z „powstałych” pakietów

cd /tmp
dpkg -i nginx-common_1.2.1-2.2+wheezy2_all.deb
dpkg -i nginx-full_1.2.1-2.2+wheezy2_i386.deb

6. Dodanie aplikacji RTMP do konfiguracji Nginx

/etc/nginx/nginx.conf (na końcu pliku):

7. Restart Nginx i test streamingu

/etc/init.d/nginx restart

7.1. Edycja /var/www/index.php

7.2 Rozpoczęcie streamingu poprzez Flash Media Live Encoder

Ustawienia serwera:
FMS URL: rtmp://adres_ip/live/
Stream: stream

Po włączeniu streamingu, cieszymy się obrazem 🙂

8. Dodatek

8.1. Iptables

W przypadku, gdy serwer jest Virtualną Maszyną z prywatnym adres IP (np. 192.168.X.Y), na hoście należy przekierować port 1935

8.2. Przydatne linki

  • https://github.com/arut/nginx-rtmp-module
  • http://stream-recorder.pl/
  • http://xdev.me/en/article/Recompile_Nginx_deb_package_with_a_new_module

Komentarze (1)

Comments are closed.